معرفی کوتاه

محمد حسین قمری (متولد 1371، تهران) در حال حاضر، در مقام مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در حال فعالیت است. او دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران است. وی در 1398، به عنوان کارآفرین برتر سال از سوی وزارت کار انتخاب شد
معرفی کوتاه

فهرست محتوا